Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
(14/08/2014)

         Ngày 14-8-2014, tại Hội trường E701, Trường Đại học Lao động – Xã hội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (NQTW9).

 

         Tới tham dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội. Về phía trường Đại học Lao động - Xã hội có PGS.TS Lê Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy - Phụ trách Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS. Bùi Tôn Hiến, Phó hiệu trưởng - Phụ trách Nhà trường, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong trường.

         Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội phổ biến, quán triệt NQTW9, đồng chí đã đi sâu phân tích Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Bằng phương pháp khái quát và dẫn chứng cụ thể để chứng minh, đồng chí đã phân tích tình hình và nguyên nhân của những thành tựu cũng như yếu kém sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; định hướng của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người với mục tiêu: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng tới chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

        Kết thúc hội nghị thay mặt cho Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, PGS.TS Lê Thanh Hà phát biểu tổng kết hội nghị phổ biến, quán triệt nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và gửi lời cám ơn sâu sắc tới những thông tin trong NQTW9 mà đồng chí Phạm Thanh Học đã chia sẻ tại hội nghị.

 

Tin khác

Số người truy cập: 28723498

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.