Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ba công khai-Thông tin ba công khai

Chương trình đào tạo đại học năm 2022
(12/10/2022)

Download tại đây:

1. Chương trình đào tạo Bảo hiểm 2022:

- Bản mô tả CTĐT Bảo hiểm 2022

- CTĐT Bảo hiểm 2022

- Chuẩn đầu ra Bảo hiểm 2022

2. Chương trình đào tạo Bảo hiểm - Tài chính 2022:

- Bản mô tả CTĐT Bảo hiểm - Tài chính 2022

- CTĐT Bảo hiểm - Tài chính 2022

- Chuẩn đầu ra Bảo hiểm - Tài chính 2022

3. Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin 2022:

- Bản mô tả CTĐT CNTT 2022

- CTĐT CNTT 2022

- Chuẩn đầu ra CNTT 2022

4. Chương trình đào tạo Công tác xã hội 2022:

- Bản mô tả CTĐT CTXH 2022

- CTĐT CTXH 2022

- Chuẩn đầu ra CTXH 2022

5. Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin quản lý 2022:

- Bản mô tả CTĐT HTTTQL 2022

- CTĐT HTTTQL 2022

- Chuẩn đầu ra HTTTQL 2022

6. Chương trình đào tạo Kế toán 2022:

- Bản mô tả CTĐT Kế toán 2022

- CTĐT Kế toán 2022

- Chuẩn đầu ra Kế toán 2022

7. Chương trình đào tạo Kiểm toán 2022:

- Bản mô tả CTĐT Kiểm toán 2022

- CTĐT Kiểm toán 2022

- Chuẩn đầu ra Kiểm toán 2022

8. Chương trình đào tạo Kinh tế lao động 2022:

- Bản mô tả CTĐT KTLĐ 2022

- CTĐT KTLĐ 2022

- Chuẩn đầu ra KTLĐ 2022

9. Chương trình đào tạo Luật kinh tế 2022:

- Bản mô tả CTĐT Luật kinh tế 2022

- CTĐT Luật kinh tế 2022

- Chuẩn đầu ra Luật kinh tế 2022

10. Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh 2022:

- Bản mô tả CTĐT Ngôn ngữ Anh 2022

- CTĐT Ngôn ngữ Anh 2022

- Chuẩn đầu ra Ngôn ngữ Anh 2022

11. Chương trình đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2022:

- Bản mô tả CTĐT QTDVDLLH 2022

- CTĐT QTDVDLLH 2022

- Chuẩn đầu ra QTDVDLLH 2022

12. Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh 2022:

- Bản mô tả CTĐT QTKD 2022

- CTĐT QTKD 2022

- Chuẩn đầu ra QTKD 2022

13. Chương trình đào tạo Quản trị nhân lực 2022:

- Bản mô tả CTĐT QTNL 2022

- CTĐT QTNL 2022

- Chuẩn đầu ra QTNL 2022

14. Chương trình đào tạo Tài chính - Ngân hàng 2022:

- Bản mô tả CTĐT TC-NH 2022

- CTĐT TC-NH 2022

- Chuẩn đầu ra TC-NH 2022

15. Chương trình đào tạo Tâm lý học 2022:

- Bản mô tả CTĐT Tâm lý học 2022

- CTĐT Tâm lý học 2022

- Chuẩn đầu ra Tâm lý học 2022

Tin khác

Số người truy cập: 28326976

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.