Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ba công khai-Thông tin ba công khai

Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu ngành Hệ thống thông tin quản lý (Kèm theo Đề án đăng ký mở ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý Ngày 24/4/2020)
(08/10/2020)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HŨU

CHỦ TRÌ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

(Kèm theo Đề án đăng ký mở ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý

Ngày 24/4/2020)

TT

Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

Chức danh khoa học, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp

Chuyên ngành được đào tạo

Năm, nơi tham gia giảng dạy

1

Đỗ Thị Tươi, 1975, Trưởng khoa Quản lý nguồn nhân lực

Tiến sĩ, Việt Nam, 2014

Kinh tế

2004, Trường ĐHLĐXH

2

Hà Duy Hào, 1980, Trưởng Bộ môn Tổ chức lao động

Tiến sĩ, Việt Nam, 2019

Quản trị nhân lực (Kinh tế lao động)

2005, Trường ĐHLĐXH

3

Ngô Kim Tú, 1973, Phó trưởng Bộ môn Tổ chức lao động

Thạc sĩ, Việt Nam, 2009

Khoa học và công nghệ môi trường

1999, Trường ĐHLĐXH

4

Lê Thúy Hằng, 1987, Giảng viên khoa Quản lý nguồn nhân lực

Thạc sĩ, Đài Loan, 2011

Quản trị kinh doanh

2013, Trường ĐHLĐXH

5

Hoàng Hải Hậu, 1981, Giảng viên khoa Giáo dục đại cương

- Thạc sĩ, Philippines,

- Thạc sĩ, Việt Nam,

- QTKD;
- Hệ thống thông tin

2008, Trường ĐHLĐXH

6

Nguyễn Thanh Huyền, 1975, Giảng viên khoa Giáo dục đại cương

Thạc sĩ, Việt Nam, 2005

Công nghệ thông tin

2006, Trường ĐHLĐXH

7

Lưu Thu Hường, 1983, Giảng viên khoa Quản lý nguồn nhân lực

Thạc sĩ, Việt Nam, 2010

Khoa học và công nghệ môi trường

2009, Trường ĐHLĐXH

8

Trần Trung Kiên , 1972, Giảng viên

ThS, Việt Nam, 2013

Kỹ thuật máy tính

1995, Trường ĐHLĐXH

9

Vương Thùy Linh, 1982, Giảng viên

ThS, Việt Nam, 2015

Công nghệ thông tin

2006, Trường ĐHLĐXH

10

Trần Thị Vân, 1986, Giảng viên

ThS, Việt Nam, 2016

Công nghệ Thông tin

2010, Trường ĐHLĐXH

11

Dương Thị Thu Hường, 1984, Giảng viên khoa Quản lý nguồn nhân lực

Thạc sĩ, Việt Nam, 2015

Quản trị kinh doanh

2012, Trường ĐHLĐXH

12

Đinh Thị Trâm, 1981, Giảng viên khoa Quản lý nguồn nhân lực

Thạc sĩ, Việt Nam, 2014

Quản trị nhân lực

2008, Trường ĐHLĐXH

  

Đề án kèm theo

 

Tin khác

Số người truy cập: 28348038

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.