Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ba công khai-Thông tin ba công khai

Chuẩn đầu ra, mô tả chương trình đào tạo, chương trình đào tạo Ngành Kiểm toán
(01/06/2022)

Năm 2021

1. Chuẩn đầu ra Ngành Kiểm toán

2. Bản mô tả chương trình đào tạo Ngành Kiểm toán

3. Chương trình đào tạo Ngành Kiểm toán

4. Đề cương chi tiết môn học ngành Tài chính - Ngân hàng

 

 

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

 
 

1.1

Kiến thức cơ bản, nền tảng của ngành

24

 

1.1.1

Các học phần bắt buộc

20

 

1

Kinh tế vi mô

3

 

2

Kinh tế vĩ mô

3

 

3

Nguyên lý thống kê

2

 

4

Luật Kinh tế

2

 

5

Marketing căn bản

2

 

6

Tài chính - Tiền tệ

2

 

7

Quản trị tài chính doanh nghiệp

3

 

8

Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp

3

 

1.1.2

Các học phần tự chọn
(chọn 2/4 HP)

4

 

9

Kinh tế lượng

2

 

10

Văn hóa doanh nghiệp

2

 

11

Kỹ năng giao tiếp

2

 

12

Quản trị rủi ro

2

 

1.2

Kiến thức cơ sở ngành cốt lõi

36

 

1.2.1

Các học phần bắt buộc

33

 

13

Nguyên lý kế toán 1

2

 

14

Nguyên lý kế toán 2

2

 

15

Kế toán tài chính 1

3

 

16

Kế toán tài chính 2

3

 

17

Kế toán Hành chính sự nghiệp 1

3

 

18

Kế toán Hành chính sự nghiệp 2

3

 

19

Kiểm toán căn bản

3

 

20

Kiểm soát nội bộ

2

 

21

Kế toán quản trị

3

 

22

Kế toán máy

3

 

23

Kế toán thuế

3

 

24

Phân tích báo cáo tài chính

3

 

1.2.2

Học phần tự chọn (chọn 1/3)

3

 

25

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

3

 

26

Tổ chức kế toán

3

 

27

Chuẩn mực kế toán

3

 

1.3

Kiến thức cơ sở ngành nâng cao, phương pháp và công cụ

27

 

1.3.1

Các học phần bắt buộc

14

 

28

Chuẩn mực kiểm toán

2

 

29

Kiểm toán báo cáo tài chính 1

3

 

30

Kiểm toán báo cáo tài chính 2

3

 

31

Kiểm toán nội bộ

3

 

32

Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính

3

 

1.3.2

Học phần tự chọn (chọn 1/3)

3

 

33

Kế toán quốc tế

3

 

34

Kế toán tập đoàn

3

 

35

Hệ thống thông tin kế toán

3

 

1.3.3

Thực tập cuối khóa

4

 

36

Thực tập cuối khóa

4

 

1.3.4

Học phần thay thế hoặc Khóa luận tốt nghiệp (Sinh viên viết Khóa luận hoặc học 2 học phần thay thế)

6

 

37

Khóa luận tốt nghiệp

6

 

38

Hệ thống kiểm soát quản trị

3

 

39

Kiểm toán hoạt động

3

 

1.4.

Kiến thức nền tảng rộng

24

 

1.4.1

Khoa học tự nhiên

7

 

40

Toán cao cấp 1

2

 

41

Toán cao cấp 2

2

 

42

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

1.4.2

Khoa học chính trị

11

 

43

Triết học Mác - Lênin

3

 

44

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

 

45

Tư tưởng Hồ chí Minh

2

 

46

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

47

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

1.4.3

Pháp luật

2

 

48

Pháp luật đại cương

2

 

1.4.4

 Tin học

4

 

49

Tin  học cơ bản 1

2

 

50

Tin học cơ bản 2

2

 

1.5

Kiến thức khác ngành

2

 

1.5.1

Học phần tự chọn (chọn 1/4)

2

 

51

Soạn thảo văn bản

2

 

52

Phương pháp luận NCKH

2

 

53

Logic học

2

 

54

Tâm lý học đại cương

2

 

1.6

Kiến thức đại cương khác

8

 

1.6.1

Ngoại ngữ

8

 

55

Tiếng Anh cơ bản 1

2

 

56

Tiếng Anh cơ bản 2

3

 

57

Tiếng Anh chuyên ngành Kiểm toán

3

 

1.6.2.

Giáo dục thể chất (3 TC - Chọn 3/10 HP)

3

 

1.6.3

 Giáo dục quốc phòng (165 tiết)

8

 

 

Tổng cộng (Chưa tính GDTC và GDQPAN)

121

 

 

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 28348429

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.