Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ba công khai-Thông tin ba công khai

Chuẩn đầu ra, bản mô tả chương trình đào tạo, chương trình đào tạo Ngành Luật kinh tế
(01/06/2022)

 

Năm 2017 

1. Chuẩn đầu ra Ngành Luật kinh tế

2. Bản mô tả chương trình đào tạo Ngành Luật kinh tế

3. Chương trình đào tạo Ngành Luật kinh tế


  Năm 2018 

1. Chuẩn đầu ra Ngành Luật kinh tế

2. Bản mô tả chương trình đào tạo Ngành Luật kinh tế

3. Chương trình đào tạo Ngành Luật kinh tế

  

Năm 2019 

1. Chuẩn đầu ra Ngành Luật kinh tế

2. Bản mô tả chương trình đào tạo Ngành Luật kinh tế

3.  Chương trình đào tạo Ngành Luật kinh tế

 
  Năm 2020 

1. Chuẩn đầu ra Ngành Luật kinh tế

2. Bản mô tả chương trình đào tạo Ngành Luật kinh tế

3. Chương trình đào tạo Ngành Luật kinh tế

 

   Năm 2021 

1. Chuẩn đầu ra Ngành Luật kinh tế

2. Bản mô tả chương trình đào tạo Ngành Luật kinh tế

3. Chương trình đào tạo Ngành Luật kinh tế 

4. Đề cương chi tiết môn học ngành Luật kinh tế  

TT

Môn học

SốTC

1.1.1.1

Lý luận nhà nước và pháp luật

3

1.1.1.2

Luật hiến pháp

2

1.1.1.3

Luật hành chính

3

1.1.1.4

Lịch sử nhà nước và pháp luật

2

1.1.1.5

Công pháp quốc tế

2

1.1.1.6

Tư pháp quốc tế

2

1.1.1.7

Luật hình sự

3

1.1.1.8

Luật tố tụng hình sự

3

1.1.2.1

Văn hóa doanh nghiệp

2

1.1.2.2

Lịch sử văn minh thế giới

2

1.2.1.1

Luật dân sự 1

3

1.2.1.2

Luật dân sự 2

3

1.2.1.3

Luật tố tụng dân sự

3

1.2.1.4

Luật kinh tế

2

1.2.1.5

Luật kinh tế nâng cao

3

1.2.1.6

Luật lao động

2

1.2.1.7

Luật lao động nâng cao

3

1.2.1.8

Luật ngân hàng

2

1.2.1.9

Luật đất đai

2

1.2.1.10

Luật môi trường

2

1.2.2.1

Tâm lý học lao động

2

1.2.2.2

Kỹ năng giao tiếp

2

1.3.1.1

Luật thuế và kế toán

2

1.3.1.2

Pháp luật về các vấn đề xã hội

2

1.3.1.3

Luật thương mại quốc tế

2

1.3.1.4

Luật sở hữu trí tuệ

2

1.3.1.5

Pháp luật về bảo hiểm

3

1.3.1.6

Kỹ năng xử lý công việc hành chính

2

1.3.1.7

Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại

2

1.3.2.1

Pháp luật về chứng khoán và Thị trường chứng khoán

2

1.3.2.2

Pháp luật về kinh doanh bất động sản

2

1.3.2.3

Pháp luật về xuất nhập khẩu

2

1.3.2.4

Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

2

1.3.2.5

Pháp luật về thanh toán quốc tế

2

1.3.3.6

Luật hôn nhân và gia đình

2

1.3.3.7

Kỹ năng nghề luật

2

1.3.3.8

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng

2

1.3.3

Thực tập cuối khóa

4

1.3.4.1

Xây dựng văn bản pháp luật

2

1.3.4.2

Kỹ năng tư vấn hợp đồng trong lao động

2

1.3.4.3

Pháp luật về tài chính doanh nghiệp

2

1.3.4.4

Luật Đầu tư

2

1.3.4.5

Luật Cạnh tranh

2

1.3.4.6

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

2

1.3.4.7

Pháp luật về xuất nhập khẩu

2

1.3.4.8

Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

2

1.3.4.9

Khóa luận tốt nghiệp

6

1.4.1.1

Kinh tế vi mô

3

1.4.1.2

Kinh tế vĩ mô

3

1.4.1.3

Quản trị doanh nghiệp

2

1.4.1.4

Marketing căn bản

2

1.4.2.1

Triết học Mác - Lênin

3

1.4.2.2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

1.4.2.3

Tư tưởng Hồ chí Minh

2

1.4.2.4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

1.4.2.5

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

1.4.3.1

Tin học cơ bản 1

2

1.4.3.2

Tin học cơ bản 2

2

1.4.3.3

Soạn thảo văn bản

2

1.5.1.1

Đại cương văn hóa Việt Nam

2

1.5.1.2

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

1.5.2.1

Logic học

2

1.5.2.2

Tâm lý học đại cương

2

1.6.1.1

Tiếng Anh cơ bản 1

2

1.6.1.2

Tiếng Anh cơ bản 2

3

1.6.1.3

Tiếng Anh chuyên ngành Luật

3

1.6.2

Giáo dục thể chất

3

1.6.2.1

Bóng chuyền 1

 

 

1.6.2.2

Bóng chuyền 2

 

 

1.6.2.3

Bóng rổ 1

 

 

1.6.2.4

Bóng rổ 2

 

 

1.6.2.5

Cờ vua 1

 

 

1.6.2.6

Cờ vua 2

 

 

1.6.2.7

Cờ vua 3

 

 

1.6.2.8

Cầu lông 1

 

 

1.6.2.9

Cầu lông 2

 

 

1.6.2.10

Thể dục - Điền kinh

 

 

1.6.3

Giáo dục quốc phòng - an ninh

8

1.6.3.1

Đường lối quốc phòng và an ninh của ĐCS Việt Nam

 

 

1.6.3.2

Công tác quốc phòng an ninh

 

 

1.6.3.3

Quân sự chung

 

 

1.6.3.4

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

 

 

 

 

Tổng cộng (Chưa tính GDTC và GDQPAN)

121

 

 Năm 2022:

1. Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế

3. Chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế

 

Tin khác

Số người truy cập: 28349280

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.