Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ba công khai-Thông tin ba công khai

Chuẩn đầu ra, mô tả chương trình đào tạo, chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin
(01/06/2022)

Năm 2021

1. Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ thông tin

2. Bản mô tả chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin

3. Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin

4. Đề cương chi tiết môn học ngành Công nghệ thông tin

 

   TT

Môn học

Số TC

1.1 Kiến thức cơ bản, nền tảng của ngành

15

1.1.1 Các học phần bắt buộc

15

1

Toán rời rạc

3

2

Nhập môn Công nghệ phần mềm

3

3

Cơ sở dữ liệu

3

4

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

5

Kỹ thuật số

3

1.2 Kiến thức cơ sở ngành cốt lõi

15

1.2.1

Các học phần bắt buộc

12

6

Kiến trúc máy tính

3

7

Hệ điều hành

3

8

Cơ sở lập trình

3

9

Tiếng anh chuyên ngành

3

1.2.2

Các học phần tự chọn (chọn 1/2)

3

10

Kỹ thuật vi xử lý

3

11

Đồ họa máy tính

3

12

Truyền thông đa phương tiện

3

1.3 Kiến thức cơ sở ngành nâng cao, phương pháp và công cụ

60

1.3.1

Các học phần bắt buộc

41

13

Mạng máy tính và truyền số liệu

3

14

Phân tích và thiết kế hệ thống

3

15

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

16

Lập trình hướng đối tượng

3

17

Khai phá dữ liệu

3

18

Lập trình Java

3

19

Lập trình PHP căn bản

3

20

Xử lý ảnh

3

21

An toàn và bảo mật hệ thống thông tin

3

22

Trí tuệ nhân tạo

3

23

Đề án chuyên ngành

3

24

Chuyên đề tự chọn

3

25

Quản trị mạng

3

26

Quản lý dự án CNTT

3

1.3.2

Học phần tự chọn (chọn 3/8)

9

27

Kiểm thử phần mềm

3

28

Thiết kế Web

3

29

Lập trình PHP nâng cao

3

30

Phát triển Web Back -End

3

31

Lập trình mạng

3

32

Linux và phần mềm mã nguồn mở

3

33

Phân tích và thiết kế hệ thống mạng

3

34

Điện toán đám mây

3

1.3.3

Thực tập cuối khóa

10

35

Thực tập cuối khóa

4

36

Khóa luận tốt nghiệp

6

1.3.4

Học phần thay thế hoặc Khóa luận tốt nghiệp (Sinh viên viết Khóa luận hoặc học 2 học phần thay thế trong những học phần chưa học dưới đây)

6

37

Kiểm thử phần mềm

3

38

Thiết kế Web

3

39

Lập trình PHP nâng cao

3

40

Phát triển Web Back -End

3

41

Lập trình mạng

3

42

Linux và phần mềm mã nguồn mở

3

43

Phân tích và thiết kế hệ thống mạng

3

44

Điện toán đám mây

3

1.4 Kiến thức nền tảng rộng

24

1.4.1 Khoa học tự nhiên

7

45

Toán cao cấp 1

2

46

Toán cao cấp 2

2

47

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

1.4.2 Khoa học chính trị

11

48

Triết học Mác - Lênin

3

49

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

2

50

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

51

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

52

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

1.4.3 Pháp luật

2

53

Pháp luật đại cương

2

1.4.4 Tin học

4

54

Tin học cơ sở

2

55

Nhập môn Công nghệ thông tin

2

1.5 Kiến thức khác ngành

2

1.5.1

Học phần tự chọn (chọn 1/3)

2

56

Soạn thảo văn bản

2

57

Phương pháp luận NCKH

2

58

Tâm lý học đại cương

2

1.6 Kiến thức đại cương khác

5

1.6.1 Ngoại ngữ

5

59

Tiếng Anh cơ bản 1

2

60

Tiếng Anh cơ bản 2

3

1.6.2. Giáo dục thể chất (3 TC)

3

1.6.2.1

Các học phần bắt buộc

1

61

Thể dục - Điền kinh

1

1.6.2.2

Học phần tự chọn (chọn 2/9 HP)

2

62

Bóng chuyền 1

1

63

Bóng chuyền 2

1

64

Bóng rổ 1

1

65

Bóng rổ 2

1

66

Cầu lông 1

1

67

Cầu lông 2

1

68

Cờ vua 1

1

69

Cờ vua 2

1

70

Cờ vua 3

1

1.6.3. Giáo dục quốc phòng (165 tiết)

8

71

Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng Sản Việt Nam

4

72

Công tác quốc phòng an ninh

4

73

Quân sự chung

4

74

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

4

 

            Tổng cộng

121

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 27957228

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.