Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ba công khai-Thông tin ba công khai

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi Khoa quản lý nguồn nhân lực (năm 2021)
(20/04/2021)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI
KHOA QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
 
SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 
Sứ mệnh: Khoa Quản lý nguồn nhân lực là Khoa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu, tư vấn trong lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý, kinh tế và quản lý nguồn nhân lực cho các tổ chức, doanh nghiệp, cho ngành lao động và đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Tầm nhìn: Đến năn 2030, khoa Quản lý nguồn nhân lực trở thành khoa có uy tín trong đào tạo lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý; là khoa đứng đầu ở Việt Nam và có uy tín trong khu vực về đào tạo, nghiên cứu, tư vấn trong lĩnh vực kinh tế và quản lý nguồn nhân lực.
 Giá trị cốt lõi: CHUYÊN NGHIỆP - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP
 
Tin khác

Số người truy cập: 21498869

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.