Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ba công khai-Thông tin ba công khai

Chuẩn đầu ra, bản mô tả chương trình đào tạo, chương trình đào tạo Ngành Kinh tế
(01/06/2022)

 

 Năm 2021 

1. Chuẩn đầu ra Ngành Kinh tế

2. Bản mô tả chương trình đào tạo Ngành Kinh tế

3. Chương trình đào tạo Ngành Kinh tế

4. Đề cương chi tiết môn học ngành Kinh tế 

TT

Môn học

Số TC

 

 

Học kỳ

 

 

I

Kiến thức cơ bản, nền tảng của ngành

 

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Nguyên lý thống kê

2

4

Khoa học quản lý

2

5

Luật lao động

2

6

Kinh tế phát triển

2

7

Dân số học

2

8

Dân số và môi trường

2

9

Thống kê lao động

2

10

Kinh tế lượng

2

11

Quản lý nhà nước về kinh tế

2

12

Kinh tế đầu tư

2

13

Tài chính - tiền tệ

II

Kiến thức cơ sở ngành cốt lõi

 

14

Tổng quan Kinh tế lao động

2

15

Nguyên lý tiền lương

2

16

Nguyên lý quan hệ lao động

2

17

Tổ chức lao động khoa học

3

18

Hệ thống thông tin thị trường lao động

2

19

  Phân tích thị trường lao động

2

20

Nguồn nhân lực

2

21

Chiến lược nguồn nhân lực

2

22

Quản trị nhân lực

3

23

Hoạch định nhân lực

3

24

Quản trị nhân lực trong khu vực công

2

25

Phân tích lao động - xã hội

2

26

Chính sách Bảo hiểm xã hội

3

    27

Nguyên lý tổ chức bộ máy

2

28

Đối thoại xã hội trong quan hệ lao động

III

Kiến thức cơ sở ngành nâng cao, phương pháp và công cụ

 

29

Quản trị thù lao lao động trong doanh nghiệp

3

30

Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

2

31

Quản lý nhà nước về lao động

2

32

Tiền lương trong khu vực công

3

33

Chính sách tiền lương

2

34

Xây dựng thang bảng lương

35

Tổ chức bộ máy và phân tích công việc

36

Quản lý xuất khẩu lao động

37

Thanh tra lao động

38

Tạo động lực lao động

39

Điều tra xã hội học

40

Quản lý nhà nước về dạy nghề

41

Thực tập cuối khóa

4

42

Khóa luận tốt nghiệp

6

IV

Kiến thức nền tảng rộng

 

43

Toán cao cấp 1

2

44

Toán cao cấp 2

2

45

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

46

Triết học Mác - Lênin

3

47

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

48

Tư tưởng Hồ chí Minh

2

49

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

50

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

51

Pháp luật đại cương

2

52

Tin học cơ bản 1

2

53

Tin học cơ bản 2

2

V

Kiến thức khác ngành

 

54

Soạn thảo văn bản

2

55

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

VI

Kiến thức đại cương khác

 

 

56

Tiếng Anh cơ bản 1

2

57

Tiếng Anh cơ bản 2

3

58

Tiếng Anh chuyên ngành 1

2

59

Tiếng Anh chuyên ngành 2

2

60

Giáo dục thể chất

 

61

An ninh quốc phòng (165 tiết)

 

 

 

            Tổng cộng

121

 

 Năm 2022:

1. Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kinh tế

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kinh tế

3. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế

 

Tin khác

Số người truy cập: 28348869

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.