Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ba công khai-Thông tin ba công khai

Chuẩn đầu ra, mô tả chương trình đào tạo, chương trình đào tạo Ngành Tài chính - Ngân hàng
(01/06/2022)

 

 Năm 2021

1. Chuẩn đầu ra Ngành Tài chính - Ngân hàng

2. Bản mô tả chương trình đào tạo Ngành Tài chính - Ngân hàng

3. Chương trình đào tạo Ngành Tài chính - Ngân hàng

4. Đề cương chi tiết môn học ngành Tài chính - Ngân hàng

 

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số tín chỉ

 
 
 

1.1

Kiến thức cơ bản, nền tảng của ngành

28

 

1.1.1

Các học phần bắt buộc

24

 

1

Kinh tế vi mô

3

 

2

Kinh tế vĩ mô

3

 

3

Nguyên lý thống kê

2

 

4

Luật kinh tế

2

 

5

Marketing căn bản

2

 

6

Tài chính - Tiền tệ

2

 

7

Nguyên lý kế toán 1

2

 

8

Kinh tế quốc tế

2

 

9

Nhập môn Ngân hàng thương mại

3

 

10

Thị trường tài chính

3

 

1.1.2

Các học phần tự chọn

4

 

(chọn 2/4 HP)

 

11

Kinh tế lượng

2

 

12

Văn hóa doanh nghiệp

2

 

13

Kỹ năng giao tiếp

2

 

14

Kiểm soát nội bộ

2

 

1.2

 Kiến thức cơ sở ngành cốt lõi

23

 

1.2.1

Các học phần bắt buộc

23

 

15

Quản trị tài chính doanh nghiệp

3

 

16

Kế toán tài chính 1

3

 

17

Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp

3

 

18

Kế toán quản trị

3

 

19

Thẩm định tài chính dự án đầu tư

2

 

20

Phân tích đầu tư chứng khoán

2

 

21

Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ

2

 

22

Kế toán ngân hàng

2

 

23

Kế toán tài chính 2

3

 

1.3

Kiến thức cơ sở ngành nâng cao, phương pháp và công cụ

36

 

1.3.1

Các học phần bắt buộc

20

 

24

Tài chính quốc tế

3

 

25

Quản trị Ngân hàng thương mại

3

 

26

Phân tích báo cáo tài chính

3

 

27

Quản trị tài chính doanh nghiệp chuyên sâu

3

 

28

Quản trị rủi ro tài chính

3

 

29

Quản lý ngân hàng điện tử

2

 

30 

Thực hành Tài chính – Ngân hàng (theo chủ đề từng khóa đào tạo)

3

 

1.3.2

Học phần tự chọn (chọn 2/6)

6

 

31

Tài chính cá nhân

3

 

32

Kế toán thuế

3

 

33

Quản trị chiến lược

3

 

34

Quản trị danh mục đầu tư

3

 

35

Kiểm toán căn bản

3

 

36

Ngân hàng phát triển

3

 

1.3.3

Thực tập cuối khóa

4

 

37

Thực tập cuối khóa

4

 

1.3.4

Học phần thay thế hoặc Khóa luận tốt nghiệp

6

 

(Sinh viên viết Khóa luận hoặc học 2 học phần thay thế)

 

38

Khóa luận tốt nghiệp

6

 

39

Định giá tài chính doanh nghiệp

3

 

40

Quản trị dòng tiền

3

 

1.4

Kiến thức nền tảng rộng

24

 

1.4.1

Khoa học tự nhiên

7

 

41

Toán cao cấp 1

2

 

42

Toán cao cấp 2

2

 

43

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

1.4.2

Khoa học chính trị

11

 

44

Triết học Mác - Lênin

3

 

45

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

 

46

Tư tưởng Hồ chí Minh

2

 

47

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

48

Chủ nghĩa Xã hội khoa học

2

 

1.4.3

Pháp luật

2

 

49

Pháp luật đại cương

2

 

1.4.4

Tin học

4

 

50

Tin học cơ bản 1

2

 

51

Tin học cơ bản 2

2

 

1.5

Kiến thức khác ngành

2

 

1.5.1

Học phần tự chọn (chọn 1/4)

2

 

52

Soạn thảo văn bản

2

 

53

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

 

54

Logic học

2

 

55

Tâm lý học đại cương

2

 

1.6

Kiến thức đại cương khác

8

 

1.6.1

Ngoại ngữ

8

 

56

Tiếng Anh cơ bản 1

2

 

57

Tiếng Anh cơ bản 2

3

 

58

Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

3

 

1.6.2

 Giáo dục thể chất (3 TC - Chọn 3/10 HP)

3

 

1.6.3

 Giáo dục quốc phòng (165 tiết)

 

 

 

Tổng cộng (Chưa tính GDTC và GDQPAN)

121

 

 

               

 

Tin khác

Số người truy cập: 28320857

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.