Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ba công khai-Thông tin ba công khai

Chuẩn đầu ra, mô tả chương trình đào tạo, chương trình đào tạo Ngành Hệ thống thông tin quản lý
(01/06/2022)

Năm 2021

1. Chuẩn đầu ra Ngành Hệ thống thông tin quản lý

2. Bản mô tả chương trình đào tạo Ngành Hệ thống thông tin quản lý

3. Chương trình đào tạo Ngành Hệ thông thông tin quản lý

4. Đề cương chi tiết môn học ngành Hệ thống thông tin quản lý

 

 

        TT

Môn học

Số TC

I

Kiến thức cơ bản, nền tảng của ngành

32

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Khoa học quản lý

2

4

Nguyên lý thống kê

2

5

Quản trị học

2

6

Cơ sở các hệ thống thông tin

2

7

Nguyên lý kế toán 1

2

8

Marketing căn bản

2

9

Cơ sở lập trình

3

10

Toán rời rạc

3

11

Tin  học cơ bản 1

2

12

Tin học cơ bản 2

2

13

Quản trị doanh nghiệp

2

14

Kinh tế lượng

2

15

Hành vi tổ chức

2

16

Nguyên lý tổ chức bộ máy

2

II

Kiến thức cơ sở ngành cốt lõi

31

17

Quản trị truyền thông

2

18

Hệ thống thông tin quản lý

3

19

Hệ thống thông tin kế toán

3

20

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

21

Hệ thống thông tin quản trị nhân lực

3

22

Quản lý công nghệ

3

23

Cơ sở dữ liệu

3

24

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

25

Lập trình PHP căn bản

3

26

Hệ thống thông tin thị trường lao động

2

27

Phân tích kinh tế - xã hội

3

 

28

Quản trị sản xuất

3

III

Kiến thức cơ sở ngành nâng cao, phương pháp và công cụ

28

29

Lập trình hướng đối tượng

3

30

Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

3

31

Phân tích và thiết kế hệ thống

3

32

An toàn và bảo mật hệ thống thông tin

3

33

Kiểm thử phần mềm

3

34

Điện toán đám mây

3

35

 Quản lý thực hiện công việc

3

36

 Quản trị thù lao lao động trong doanh nghiệp

3

37

 Tuyển dụng và sử dụng nhân lực

3

38

Thực tập cuối khóa

4

39

 Khóa luận tốt nghiệp

6

40

 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp

3

41

 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

3

42

 Lập trình PHP nâng cao

3

43

 Thiết kế Web

3

IV

Kiến thức nền tảng rộng

20

44

Toán cao cấp 1

2

45

Toán cao cấp 2

2

46

Lý thuyết xác suất và TK toán

3

47

Triết học Mác - Lênin

3

48

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

49

Tư tưởng Hồ chí Minh

2

50

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

51

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

52

Pháp luật đại cương

2

V

Kiến thức khác ngành

2

53

Soạn thảo văn bản

2

54

Xã hội học đại cương

2

55

Kỹ năng giao tiếp

2

VI

Kiến thức đại cương khác

8

56

Tiếng Anh cơ bản 1

2

57

Tiếng Anh cơ bản 2

3

58

Tiếng Anh chuyên ngành hệ thống thông tin quản lý

3

59

Giáo dục thể chất (3 tín chỉ)

 

60

An ninh quốc phòng (165 tiết)

 

 

            Tổng cộng

121

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 28325847

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.