Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thời khoá biểu - lịch thi-LỊCH THI HỌC KỲ

Lịch thi bù cho sinh viên trùng lịch thi lần 2 kỳ thi bù, thi lại học kỳ 1 năm học 2013-2014 của các lớp C15, 16; D7,8
(14/03/2014)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

 

Số:  182 /ĐHLĐXH-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày  11  tháng  03  năm 2014

 

LỊCH THI BÙ CHO SINH VIÊN TRÙNG LỊCH THI LẦN 2

KỲ THI BÙ, THI LẠI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013-2014 CỦA CÁC LỚP C15, 16; D7,8

  

Kính gửi:  Các đơn vị trong trường.

                             

            Căn cứ đơn xin chuyển lịch thi đợt thi bù, thi lại học kỳ 1 năm học 2013-2014 do những sinh viên này đăng ký học lại với các lớp khóa sau và bị trùng lịch thi với lớp đang được phiên chế, phòng Đào tạo thông báo lịch thi cụ thể như sau:

           

NGÀY THI

GIỜ THI

LỚP

MÔN THI

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

17/03/2014

Thứ 3

9h30

Đ7.KT1

Luật kinh tế

01

 

C15.KT2

Những nguyên lý CB của CNMLN (P2)

02

 

LƯU Ý :  

1. Sinh viên phải hoàn thành các khoản thu tài chính theo qui định cho phòng Kế toán – tài vụ trước ngày 17/03/2014.

2. Khi dự thi, Sinh viên bắt buộc phải mang thẻ sinh viên.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/hiện);

- Phòng Thanh tra (để p/h kiểm tra);

- Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

P. TRƯỞNG PHÒNG

 

  

 

Ths. Lục Mạnh Hiển

Tin khác

Số người truy cập: 28739914

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.