Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thời khoá biểu - lịch thi-LỊCH THI HỌC KỲ

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 - Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng khóa 8 (Tháng 11-12/2013)
(31/10/2013)
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
Số: 147 /LT-ĐHLĐXH Hà Nội, ngày   30  tháng  10  năm 2013
         
         
LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013 - 2014
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG KHÓA 8 (Tháng 11-12/2013)
         
         
         
Lớp Thời gian nghỉ
ôn và thi
Môn thi Thời gian thi
LTC8.KT1 Từ 08/11/2013
đến 05/12/2013
1. Kế toán HCSN  18h00 ngày 18/11/2013 (Thứ 2)
2. Kế toán quản trị 18h00 ngày 25/11/2013 (Thứ 2)
3. Đường lối CM của ĐCSVN Ngày 02/12/2013 (Thứ 2) - Nộp TL
4. Phân tích báo cáo tài chính 18h00 ngày 05/12/2013 (Thứ 5)
         
Ghi chú:        
      1. Sinh viên phải hoàn thành các khoản thu tài chính cho phòng Kế toán - Tài vụ trước ngày 18/11/2013
      2. Khi dự thi sinh viên bắt buộc phải mảng thẻ sinh viên.  
      3. Các môn viết tiểu luận, BC, thi vấn đáp, BVBT thực hành, thực hành trên máy,... Sinh  viên liên hệ trực tiếp Khoa, Bộ môn để được hướng dẫn. Khoa, Bộ môn có trách nhiệm hướng dẫn nội dung, quy định thời gian nộp và chấm trả bài theo qui định.
Nơi nhận:     TL. HIỆU TRƯỞNG
- Các đơn vị trong trường (để th/hiện);   KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
- Phòng Thanh tra (để p/h kiểm tra);   P. TRƯỞNG PHÒNG
- Các lớp LTC8;        
- Lưu phòng ĐT.        
         
         
      ThS. Lục Mạnh Hiển
Tin khác

Số người truy cập: 28738872

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.