Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thời khoá biểu - lịch thi-LỊCH THI HỌC KỲ

Lịch kiểm tra kết thúc môn học - kỳ hè 2012 (các lớp cao đẳng nghề)
(06/08/2012)
 
 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

Số:  180   /LT-ĐHLĐXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2012

 
LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC – KỲ HÈ 2012

(CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ)

 

TT

Ngày thi

Giờ thi

Môn thi

Số lượng

      1.    

10/8/2012

Thứ 6

7h00

Chính trị

 

      2.    

9h30

Kiểm toán

 

      3.    

13h30

Kế toán doanh nghiệp 1

 

      4.    

15h00

Kế toán thuế

 

      5.    

11/8/2012

Thứ 7

7h00

Kế toán hợp tác xã

 

      6.    

9h30

Kế toán ngân sách xã phường

 

      7.    

13h30

Kế toán HCSN

 

      8.    

15h00

Kế toán thương mại dịch vụ

 

      9.    

12/8/2012

Chủ nhật

7h00

Kế toán doanh nghiệp 3

 

   10.    

9h30

Kế toán quản trị

 

   11.    

13h30

Kế toán xây lắp

 

   12.    

15h00

Lý thuyết thống kê

 

   13.    

13/8/2012

Thứ 2

7h00

Phân tích tài chính

 

   14.    

9h30

Quản trị tài chính đơn vị HCSN

 

   15.    

13h30

Soạn thảo văn bản

 

   16.    

15h00

Tài chính tiền tệ

 

   17.    

14/8/2012

Thứ 3

7h00

Thống kê doanh nghiệp

 

   18.    

9h30

Toán kinh tế

 

   19.    

13h30

Thị trường chứng khoán

 

   20.    

15h30

Tiếng anh chuyên ngành

 

Ghi chú: 1. Địa điểm thi tại Trường Đại học Lao động – Xã hội (Số 43 Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội).

2. Sinh viên phải hoàn thành các khoản thu tài chính cho Phòng Kế toán – Tài vụ Trường Đại học Lao động - Xã hội trước ngày 10/8/2012.

                      3. Khi dự thi, kiểm tra sinh viên bắt buộc phải mang thẻ sinh viên.

               

Nơi nhận

- BGH “để b/c”

- Các đơn vị trong trường

- Các lớp CĐN

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

P. TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Ths. Nguyễn Dũng Thương

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 28738969

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.