Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thời khoá biểu - lịch thi-LỊCH THI HỌC KỲ

Lịch thi bù, thi lại học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 trung cấp khóa 47
(21/06/2013)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Số:  97 /LT-ĐHLĐXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày   20   tháng  6  năm 2013

 

LỊCH THI BÙ, THI LẠI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012 - 2013

TRUNG CẤP KHOÁ 47

 

 

Lớp/CN

Môn thi

Số lượng

Giờ/Ngày thi

T47. LĐ1

Ngành:

Lao động xã hội

1. Thực hành Tiền lương

 

Ngày 25/6/2013 (Thứ 3) - BTTH

2. Thực hành Định mức lao động

 

Ngày 25/6/2013 (Thứ 3) - BTTH

3. Công tác thông tin tuyên truyền

 

7h00 ngày 26/6/2013 (Thứ 4)

4. Thực hành Phát triển cộng đồng

 

Ngày 26/6/2013 (Thứ 6) - BTTH

5. Thực hành An sinh xã hội

 

Ngày 27/6/2013 (Thứ 6) - BTTH

T47.KT1,2

Ngành:

Kế toán

1. Thực hành Kế toán tài chính

 

Ngày 25/6/2013 (Thứ 3) - BTTH

2. Thực hành Kế toán hành chính SN

 

Ngày 25/6/2013 (Thứ 3) - BTTH

3. Kế toán máy

 

Ngày 26/6/2013 (Thứ 4) - TH

T47.BH1

Ngành:

Bảo hiểm

1. Thực hành Bảo hiểm xã hội

 

Ngày 25/6/2013 (Thứ 3) - BTTH

2. Thực hành Bảo hiểm thương mại

 

Ngày 25/6/2013 (Thứ 3) - BTTH

3. Tin học chuyên ngành

 

Ngày 26/6/2013 (Thứ 4) - TH

4. Thực hành Quản trị Bảo hiểm xã hội

 

Ngày 26/6/2013 (Thứ 4) - BTTH

Ghi chú: 1. Học sinh phải hoàn thành các khoản thu tài chính cho phòng KT-TV trước ngày 25/6/2013.

                  2. Khi dự thi Học sinh bắt buộc phải mang thẻ sinh viên.

      3. Các môn viết tiểu luận, BC, thi vấn đáp, BVBT thực hành, thực hành trên máy,... Học sinh liên hệ trực tiếp Khoa, Bộ môn để được hướng dẫn. Khoa, Bộ môn có trách nhiệm hướng dẫn nội dung, quy định thời gian nộp và chấm trả bài theo qui định.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường (để t/hiện);

- Thanh tra (để p/h kiểm tra);

- Các lớp TCK47;

- Lưu phòng ĐT

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

P. TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Ths. Lục Mạnh Hiển

Tin khác

Số người truy cập: 28739935

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.