Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thời khoá biểu - lịch thi-LỊCH THI HỌC KỲ

Lịch thi lại tốt nghiệp liên thông từ cao đẳng lên đại học khóa khóa 4; từ trung cấp lên cao đẳng khóa 6; từ trung cấp lên đại học khóa 3 (Tháng 10/2012)
(05/10/2012)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

SỐ: 206 /LT-ĐHLĐXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  26  tháng  9  năm 2012

LỊCH THI LẠI TỐT NGHIỆP

LIÊN THÔNG TỪ CĐ LÊN ĐH KHÓA 4; TỪ TC LÊN CĐ KHOÁ 6; TỪ TC LÊN ĐH KHÓA 3 (THÁNG 10/2012)

           

Kính gửi:         - Các đơn vị  trong trường

- Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao KT cho ND&MN

- Các lớp liên thông từ CĐ lên ĐH khóa 4

- Các lớp liên thông từ TC lên CĐ khóa 6

- Các lớp liên thông từ TC lên ĐH khóa 3

 

TT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Môn thi

Số lượng

Phân công CBCT

1

27/10/2012

Thứ 7

7h30

LTĐ3.QL,KT

Những nguyên lý CB của CNMLN

 

 

LTC6.QL,KT,BH

Những nguyên lý CB của CNMLN

 

LCĐ4.QL1-7

Tổ chức - Định mức lao động

 

LCĐ4.KT1-8

Quản trị TCDN + Quản trị TCĐVHCSN

 

LCĐ4.BH1,2

Kinh tế đầu tư + Tài chính bảo hiểm

 

LCĐ4.CT1,2

An sinh xã hội

 

13h30

LTC6.QL1

Tổ chức - Định mức lao động

 

 

LTC6.KT1,2

Quản trị TCDN + Quản trị TCĐVHCSN

 

LTC6.BH1

Tài chính bảo hiểm

 

LCĐ4.QL1-7

Quản trị nhân lực 1+ 2

 

LCĐ4.KT1-8

Kế toán tài chính 1 + Kế toán HCSN 1

 

LCĐ4.BH1,2

Lý thuyết BHXH

Nghiệp vụ BHXH

Bảo hiểm hưu trí

 

LCĐ4.CT1,2

Công tác xã hội

 

LTĐ3.QL1

Dân số – Nguồn nhân lực

 

LTĐ3.KT1

Nguyên lý kế toán + Kế toán HCSN 1

 

2

28/10/2012

(Chủ nhật)

7h30

LTC6.QL1

Tiền lương – Kế hoạch nhân lực

 

 

LTC6.KT1,2

Kế toán tài chính 1 + Kế toán HCSN 1

 

LTC6.BH1

Lý thuyết BHXH

Nghiệp vụ BHXH

Bảo hiểm hưu trí

 

LTĐ3.QL1

Quản trị nhân lực 1 + 2

 

LTĐ3.KT1

Kế toán tài chính 1 + 2

 

 

Yêu cầu:   - Sinh viên đăng ký thi lại tốt nghiệp trực tiếp tại Phòng Đào tạo trước ngày 19/10/2012.

                - Khi dự thi sinh viên bắt buộc phải mang thẻ sinh viên.

                - Địa điểm thi tại Trường Đại học LĐXH - số 43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Nơi nhận:

- BGH "để b/c"

- Các đơn vị trong trường “để th/hiện”

- Trung tâm Hỗ trợ CGKT cho ND&MN “để th/hiện”

- Thanh tra giáo dục “để p/h kiểm tra”

- Các lớp LT LCĐ4; LTC6; LTĐ3

- Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

P. TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Ths. Lục Mạnh Hiển

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 28738878

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.