Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và học tập quán triệt Nghị quyết 15NQ/TW "Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
(13/09/2022)

 

Ngày 13 tháng 9 năm 2022, Đảng uỷ Trường Đại học Lao động - Xã hội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và học tập quán triệt Nghị quyết 15NQ/TW "Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". PGS.TS. Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng Thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng lý luận Trung ương tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung. Buổi học tập, quán triệt được thực hiện trực tuyến với Cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ sở Sơn Tây.

Tham dự hội nghị, về phía Đảng bộ Nhà trường, có ông Hà Xuân Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; ông Lục Mạnh Hiển - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu Nhà trường; lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và toàn thể đảng viên Đảng bộ Trường.

 

Đồng chí Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Đồng chí Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung gồm 02 phần:

Phần 1: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII):

Mục đích Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy, cán bộ, đảng viên Trường Đại học Lao động – Xã hội các chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, việc quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của  Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược "đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Phần 2: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW "Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Nghị quyết đã nêu rõ những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị khóa XI; những hạn chế yếu kém cần khắc phục và nguyên nhân của những hạn chế yếu kém. Nghị quyết đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu, 1 tầm nhìn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

Nghị quyết đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện và có nhiều điểm mới so với các Nghị quyết về phát triển Thủ đô trước đó, như: (1) Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển Thủ đô của Nhân dân Hà Nội và cả nước; (2) đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; (3) lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để xây dựng và phát triển Thủ đô; (4) phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hoá của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô; (5) hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới... vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm tham gia, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Sau buổi làm việc hiệu quả, Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) và học tập quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TW của Trường Đại học Lao động – Xã hội đã diễn ra thành công tốt đẹp; Cán bộ, đảng viên Nhà trường tham gia hội nghị với tinh thần học tập nghiêm túc, đáp ứng tốt yêu cầu, mục tiêu đề ra./.

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 28800096

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.