Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội nghị học tập “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”
(21/07/2022)

 

Sáng ngày 21/7/2022, Đảng uỷ Trường Đại học Lao động - Xã hội đã tổ chức Hội nghị học tập “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. GS.TS. Trần Văn Phòng - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung. Hội nghị học tập được thực hiện trực tuyến với Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ sở Sơn Tây.

 

GS.TS. Trần Văn Phòng - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Báo cáo viên Hội nghị

Tham dự hội nghị, về phía Đảng bộ Nhà trường, có ông Lê Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường; ông Phạm Ngọc Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu Nhà trường; lãnh đạo các đơn vị, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ và các đoàn thể không phải là đảng viên.

Hội nghị đã nghe GS.TS. Trần Văn Phòng giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí cho biết những bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tuyển chọn trong cuốn sách đã đúc kết những thành tựu phát triển lý luận, những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tác phẩm trả lời các câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được CNXH ở Việt Nam? Cụ thể như sau:

Thứ nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Thứ hai, con đường chủ nghĩa xã hội Việt Nam khẳng định:

- Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta;

- Khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội;

- Cần xây dựng và triển khai thành công mô hình chính trị và cơ chế vận hành “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ” là điều kiện và sức mạnh để đảm bảo thực hiện thằng lợi con đường đi lên CNXH ở Việt Nam;

- Những thành tựu của công cuộc đổi mới đã thực sự đem lại những thay đổi to lớn, rất tốt đẹp cho đất nước trong 35 năm qua;

- Nhận định khó khăn, thách thức và nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường cảm ơn đồng chí Trần Văn Phòng đã giới thiệu, phân tích và nêu bật phương pháp tư duy biện chứng, được chắt lọc, đúc kết từ thực tiễn cách mạng chân thực và khoa học với những lập luận chặt chẽ trên quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời nhấn mạnh đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng làm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Trường nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; nhằm nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định và vận dụng, bổ sung phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn của nước ta nói chung và tại Trường Đại học Lao động – Xã hội nói riêng; tăng cường củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, của Đảng bộ sự thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn Trường.

Hội nghị diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và thành công tốt đẹp!/.

 

Tin khác

Số người truy cập: 28321346

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.