Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thời khoá biểu - lịch thi-LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 các lớp cao đẳng nghề khóa 4 ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ chính quy
(31/12/2013)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

SỐ:  165   /ĐHLĐXH-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  31  tháng  12   năm 2013

 

 

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 2

CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 4 NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỆ CHÍNH QUI

         

Kính gửi:    - Các đơn vị  trong trường

- Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao KT cho ND&MN

- Trung tâm Đào tạo và phát triển công nghệ Anh - Việt

- Các lớp Cao đẳng nghề Kế toán khóa 4

 

 

TT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Môn thi

Số lượng

Phân công CBCT

1

18/01/2014

Thứ 7

7h30

4A

Chính trị

 

Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho nông dân và miền núi bố trí cán bộ coi thi theo số lượng

AV4A

Chính trị

 

13h30

4A

Nguyên lý kế toán

 

AV4A

Nguyên lý kế toán

 

2

19/01/2014

Chủ nhật

7h30

4A

Kế toán tài chính

 

AV4A

Kế toán tài chính

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Sinh viên đăng ký thi lại tốt nghiệp trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

                - Khi dự thi sinh viên bắt buộc phải mang thẻ sinh viên.

    - Địa điểm thi tại: Khu giảng đường B6 - Học viện chính trị hành chính khu vực 1 (Số 15 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội)

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để th/hiện);

- Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

P.TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ths. Lục Mạnh Hiển

Tin khác

Số người truy cập: 13351017

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.