Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thời khoá biểu - lịch thi-LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Lịch thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng nghề khóa 3 ngành Kế toán doanh nghiệp – Hệ chính qui
(04/07/2012)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

SỐ:  175  /LT-ĐHLĐXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  02  tháng  7   năm 2012

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – HỆ CHÍNH QUI

           

Kính gửi:   Các đơn vị trong trường    

         Trung tâm hỗ trợ chuyển giao KT cho ND & MN

         Trung tâm Đào tạo và phát triển CN Anh - Việt

         Các lớp Cao đẳng nghề Kế toán khóa 3

 

Căn cứ Kế hoạch số 1407/KH-ĐHLĐXH ngày 25/11/2011 của Hiệu trưởng về việc Thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp Các lớp Cao đẳng nghề khóa 3 ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ chính qui; Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-ĐHLĐXH ngày 07/6/2011 của Hiệu trưởng về việc Qui định môn thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp Hệ chính qui tập trung. Phòng Đào tạo thông báo lịch thi tốt nghiệp cụ thể như sau:

1.Lịch thi:

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Môn thi

Số phòng

Phân công CBCT

05/7/2012

Thứ 5

7h30

3A,B,C

Chính trị

08

Trung tâm HTCGKT cho ND&MN; Trung tâm Đào tạo và PTCN Anh – Việt bố trí CBCT theo số phòng.

AV3A

Chính trị

02

13h30

3A,B,C

Nguyên lý kế toán

04

AV3A

Nguyên lý kế toán

02

06/7/2012

Thứ 6

7h30

3A,B,C

Kế toán tài chính

04

AV3A

Kế toán tài chính

02

 

2. Địa điểm:

        - Các lớp đặt địa điểm tại Trung tâm hỗ trợ chuyển giao KT cho ND&MN thi tốt nghiệp tại Khu Giảng đường B6 - Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 1 (số 15 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội).

        - Các lớp đặt địa điểm tại TT Đào tạo và phát triển CN Anh - Việt thi tốt nghiệp tại TT Đào tạo và phát triển CN Anh - Việt (Số 02 - Mại Dịch - Hà Nội).

 

Yêu cầu: 

1.       Sinh viên phải hoàn thành các khoản thu tài chính cho Phòng Kế toán – Tài vụ trước ngày 04/7/2012.

2.       Các đơn vị lập danh sách cán bộ coi thi gửi về phòng Đào tạo chậm nhất ngày 02/7/2012.

3.       Khi dự thi sinh viên bắt buộc phải mang thẻ sinh viên.

4.       Phòng HCTH bố trí xe ô tô theo lịch.

 

Nơi nhận:

- BGH "để b/c"

- Các đơn vị trong trường “để t/h”

- Thanh tra giáo dục “để p/h kiểm tra”

- Các lớp CĐNK3-TX,AV

- Lưu ĐT

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG  ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

Ths. Nguyễn Thị Tuyết Vân

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 13350926

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.