Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thời khoá biểu - lịch thi-LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Lịch thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng khóa 13
(04/07/2012)

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

SỐ: 168  /LT-ĐHLĐXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  25  tháng  6   năm 2012

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHOÁ 13

           

 

Kính gửi:       -  Các đơn vị trong trường

-  Các lớp CĐK13

 

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Môn thi

Số phòng

Phân công CBCT

05/7/2012

Thứ 5

7h30

C13.QL1-6

Những nguyên lý CB của CNMLN 2

14

QLLĐ: 13; CTXH: 8; B.hiểm: 6;

K.toán: 14; Ng.ngữ: 6; LLCT: 6

BM Luật: 4; QTKD: 6; BM T.kê: 3;

BM Toán: 3; BM Tin: 2; GDTC: 4

C13.KT1-4

Những nguyên lý CB của CNMLN 2

9

C13.CT1,2

Những nguyên lý CB của CNMLN 1

4

C13.BH1-4

Những nguyên lý CB của CNMLN 2

8

13h30

C13.QL1-6

Dân số – Nguồn nhân lực

14

QLLĐ: 13; CTXH: 8; B.hiểm: 6;

K.toán: 14; Ng.ngữ: 6; LLCT: 6

BM Luật: 4; QTKD: 6; BM T.kê: 3;

BM Toán: 3; BM Tin: 2; GDTC: 4

C13.KT1-4

Nguyên lý kế toán + Kế toán HCSN

9

C13.CT1,2

Tâm lý học XH + Kỹ năng giao tiếp

4

C13.BH1-4

Tài chính bảo hiểm

8

06/7/2012

Thứ 6

7h30

C13.QL1-6

Tiền lương tiền công 1+2

14

QLLĐ: 13; CTXH: 8; B.hiểm: 6;

K.toán: 14; Ng.ngữ: 6; LLCT: 6

BM Luật: 4; QTKD: 6; BM T.kê: 3;

BM Toán: 3; BM Tin: 2; GDTC: 4

C13.KT1-4

Kế toán tài chính 1+2

9

C13.CT1,2

Công tác xã hội

4

C13.BH1-4

Lý thuyết bảo hiểm xã hội

Nghiệp vụ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm hưu trí

8

 

 

Yêu cầu: 

1.       Các đơn vị lập danh sách CBCT gửi về Phòng Đào tạo (Đ/c Khuê) trước ngày 30/6/2012 để tổng hợp trình Hiệu trưởng ra Quyết định (Không thay thế CBCT trừ trường hợp bất khả kháng đề nghị báo lại ban thư ký trước ngày thi 01 ngày).

2.       Sinh viên phải hoàn thành các khoản thu tài chính trước ngày thi 01 tuần.

3.       Khi dự thi sinh viên bắt buộc phải mang thẻ sinh viên.

 

Nơi nhận:

- BGH "để b/c"

- Các đơn vị trong trường “để t/h”

- Thanh tra giáo dục “để p/h kiểm tra”

- Các lớp CĐK13

- Lưu ĐT

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG  ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

Ths. Nguyễn Thị Tuyết Vân

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 13350785

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.