Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sinh viên-Thông báo

Thông báo về việc nghỉ học để phục vụ đón tiếp học sinh - sinh viên khoá mới nhập học
(21/09/2012)

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

                    Số: 1144 /TB-ĐHLĐXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

                            Hà Nội, ngày  21 tháng  9  năm  2012  

  THÔNG BÁO

 

V/v: nghỉ học để phục vụ đón tiếp học sinh - sinh viên khoá mới  nhập học

 

Kính gửi:          - Các đơn vị trong trường

                         - Các lớp học sinh - sinh viên

          Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu về việc đón tiếp học sinh - sinh viên khoá mới nhập học và tổ chức khai giảng khoá học; Phòng Đào tạo thông báo lịch nghỉ học cụ thể như sau:

          1. Từ 15h00 ngày 21/9/2012 (Thứ 6) đến hết ngày 23/9/2012 (Chủ nhật)

2. Từ 15h00 ngày 28/9/2012 (Thứ 6) đến hết ngày 30/9/2012 (Chủ nhật)

3. Ngày 05/10/2012 (Thứ 6).

Các lớp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và Liên thông (học tại cơ sở 43 Trần Duy Hưng) nghỉ học để nhà trường chuẩn bị và tổ chức đón tiếp sinh viên đại học khoá 8, cao đẳng khoá 16 nhập học và khai giảng.

          Ghi chú:

           - Lớp học lại Trung cấp T46 và các lớp học môn Kinh tế lượng, Kế toán máy (học tại phòng máy tính) học bình thường theo lịch;

           - Những ngày nghỉ học của các lớp phòng Đào tạo sẽ bố trí lịch học bù vào tuần cuối của học kỳ.  

            Nơi nhận:

- BGH "để b/c";

- Như kính gửi " để t/h";

- Lưu ĐT, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG  ĐÀO TẠO

P.TRƯỞNG PHÒNG

 

 Ths. Lục Mạnh Hiển

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 28739491

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.