Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sinh viên-Thông báo

Thông báo về việc tổ chức học lại cho các lớp Trung cấp
(31/07/2012)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

     

Số:  177  /TB- ĐHLĐXH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức học lại cho các lớp Trung cấp)

 

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn học cho các lớp Trung cấp khóa 45, 46 như sau:

1. Thời gian đăng ký và nộp học phí:

Từ ngày 28/7/2012 đến hết ngày 14/8/2012.

(Phòng Đào tạo chỉ lên danh sách sinh viên đăng ký học lại khi sinh viên đã nộp đầy đủ học phí).

2. Thời gian học và thi:

- Thời gian học bắt đầu từ ngày 20/8/2012 đến ngày 20/9/2012.

- Thời gian thi: Từ ngày 21/9/2012 đến 30/9/2012.

3. Thời khoá biểu:

Xem tại địa chỉ  http://www.ulsa.edu.vn/, hoặc tại bảng thông báo Nhà trường từ ngày 15 tháng 8 năm 2012.

Ghi chú:

Từ ngày 15/8 đến ngày 18/8/2012, Sinh viên phô tô và nộp cho phòng Đào tạo biên lai thu tiền học phí để xếp lớp.

                                                                                   

Nơi nhận:

- Các lớp TC

- Các khoa và BM

- Trang tin trường

- Cô Thuận HP (để b/c)

- Lưu P. Đào tạo.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

P.TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Ths. Lục Mạnh Hiển

 

                                                                  

 

Tin khác

Số người truy cập: 28739739

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.