Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các khoa-Khoa kế toán

Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu ngành Kiểm toán (Kèm theo Đề án đăng ký mở ngành đào tạo Kiểm toán Ngày 24/4/2020)
(08/10/2020)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU  NGÀNH KIỂM TOÁN

(Kèm theo Đề án đăng ký mở ngành đào tạo Kiểm toán

Ngày 24/4/2020)

TT

Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

Chức danh khoa học, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp

Chuyên ngành được đào tạo

Năm, nơi tham gia giảng dạy

1         

Đào Mạnh Huy, 1979, Trưởng Bộ môn thuộc Khoa Kế toán

Tiến sĩ, Việt Nam, 2016

Kinh tế

2009, Trường ĐH Lao động - Xã hội

2         

Vũ Thị Kim Dương, 1975, Giảng viên khoa Kế toán

Thạc sĩ, Việt Nam, 2010

Kinh tế (Kế toán, kiểm toán và phân tích)

2009, Trường ĐH Lao động - Xã hội

3         

Đỗ Thị Lan Anh, 1983, Giảng viên khoa Kế toán

Thạc sĩ, Việt Nam, 2009

Kinh tế

2008, Trường ĐH Lao động - Xã hội

4         

Đoàn Tất Thành, 1983, Giảng viên khoa Kế toán

Thạc sĩ, Việt Nam, 2013

Kế toán

2010, Trường ĐH Lao động - Xã hội

5         

Nguyễn Thị Nga, 1982, Giảng viên khoa Kế toán

Tiến sĩ, Việt Nam, 2018

Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích)

2007, Trường ĐH Lao động - Xã hội

6         

Trần Thị Hương, 1978, Giảng viên khoa Kế toán

Tiến sĩ, Việt Nam, 2019

Kế toán

2007, Trường ĐH Lao động - Xã hội

7         

Tạ Thị Thuý Hằng, 1982, Giảng viên khoa Kế toán 

Tiến sĩ, Việt Nam, 2020

Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích)

2004, Trường ĐH Lao động - Xã hội

8         

Nguyễn Thị Thanh, 1991, Giảng viên khoa Kế toán

Thạc sĩ, Việt Nam, 2016

Kinh tế (Kế toán )

2019, Trường ĐH Lao động - Xã hội

9         

Tô Thị Thu Trang, 1981, Giảng viên  khoa Kế toán

Thạc sĩ, Việt Nam, 2011

Kế toán

2007, Trường ĐH Lao động - Xã hội

10    

Ngọ Thị Thu Giang, 1975, Giảng viên khoa Kế toán

Thạc sĩ, Việt Nam, 2010

Kế toán, kiểm toán và phân tích

2011, Trường ĐH Lao động - Xã hội

11    

Trương Đức Định, 1973, Phó trưởng khoa Kế toán

Tiến sĩ, Phililippines, 2016

Quản trị kinh doanh

1999, Trường ĐH Lao động - Xã hội

12    

Ninh Thị Thúy Ngân, 1979, Phó trưởng Bộ môn Kiểm toán thuộc khoa Kế toán

Thạc sĩ, Việt Nam, 2010

Quản trị kinh doanh

2009, Trường ĐH Lao động - Xã hội

13    

Lê Thị Hương Trầm, 1986, Giảng viên khoa Kế toán

Thạc sĩ, Việt Nam, 2013

Kế toán

2009, Trường ĐH Lao động - Xã hội

14    

Mai Thị Hà, 1981, Giảng viên khoa Kế toán

Thạc sĩ, Việt Nam, 2009

Kinh tế (Kế toán tài vụ và phân tích HĐKT)

2009, Trường ĐH Lao động - Xã hội

 

 Đề án kèm theo


Số người truy cập: 27410532

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.