Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-SAU ĐẠI HỌC

Quy định môn học bổ sung kiến thức dự thi sau đại học
(11/05/2012)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Hà Nội, ngày  09  tháng  5  năm 2012

 

 

QUY ĐỊNH MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI SAU ĐẠI HỌC

(kèm theo thông báo số  475 /TB – ĐHLĐXH ngày  09 tháng 5 năm 2012)

 

ĐỐI TƯỢNG

MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

TT

Tên môn học

Số

ĐVHT

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành dự thi gồm: Quản trị kinh doanh, Khoa học quản lý, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Quản trị văn phòng, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Kinh tế học, Kinh tế lao động, Thống kê kinh tế, Kinh tế bảo hiểm, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế và quản lý thương mại, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế du lịch, Kinh tế và quản lý môi trường  sẽ phải học bổ sung kiến thức 5 môn.

1

Quản trị nhân lực

3

2

Tiền lương

3

3

Thị trường lao động

3

4

Quan hệ lao động

3

5

Tổ chức – Định mức

3

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác sẽ phải học bổ sung kiến thức 11 môn.

 

1

Quản trị nhân lực

3

2

Tiền lương

3

3

Quan hệ lao động

3

4

Thị trường lao động

3

5

Tổ chức – Định mức

3

6

Bảo hộ lao động

3

7

Quản trị học

3

8

Hành vi tổ chức

3

9

Kinh tế học

3

10

Quản trị tài chính

3

11

Dân số - Nguồn nhân lực

3

Ghi chú: Đối với các môn học bổ sung kiến thức: Môn nào đã học ở bậc đại học thì sẽ được miễn học bổ sung môn đó.

Tin khác

Số người truy cập: 28349161

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.