Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các phòng-Phòng công tác sinh viên

Thông báo về việc giấy xác nhận, giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên
(10/05/2012)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 
 
 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Hà Nội, ngày  20   tháng  08   năm 2011

 

THÔNG BÁO

        Căn cứ vào công văn số 7375/BGDĐT – CTHSSV ngày 14/08/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giấy xác nhận, giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

          Phòng Công tác sinh viên thông báo:

Yêu cầu sinh viên các lớp liên thông Cao đẳng lên Đại học khoá 4, liên thông Trung cấp lên Cao đẳng khoá 6, liên thông Trung cấp lên Đại học khoá 3 đã vay vốn tín dụng sinh viên, làm giấy cam kết trả nợ trước khi ra trường (theo mẫu quy định); Học sinh sinh viên không làm giấy cam kết trả nợ, nhà trường không làm thủ tục cho sinh viên ra trường.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                         TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

 

 

                                                                                   ThS. Nguyễn thị Chăm


Số người truy cập: 28180528

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.