Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-VỪA LÀM VỪA HỌC

Thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học - Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2014
(11/06/2014)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

SỐ:             /TB - ĐHLĐXH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày       tháng  6  năm  2014

    THÔNG BÁO

Thay đổi lịch thi tuyển sinh đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học

Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2014

Theo thông báo tuyển sinh số 682 và 683/TB-ĐHLĐXH ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội về việc tuyển sinh đại học và liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học, thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh đến hết ngày 05/6/2014 và thi tuyển sinh vào ngày 14,15/6/2014.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà trường thông báo lùi thời gian nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển sinh đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt 1 năm 2014 như sau:

1.       Thời gian nhận hồ sơ  đến hết ngày 14/7/2014 (trong giờ hành chính).

2.       Thời gian ôn thi từ ngày 10/7/2014 đến 25/7/2014.

3.       Thời gian thi tuyển sinh ngày 26,27/7/2014.

        Trường Đại học Lao động - Xã hội thông báo để các thí sinh biết và thực hiện.

 

          Mọi thông tin tuyển sinh xem chi tiết tại Website htt://www.ulsa.edu.vn

    Điện thoại xin  liên hệ trực tiếp phòng Tại Chức:(04). 35569.442 - 35566.569     

 

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT,Bộ LĐ-TB&XH  (để b/c);

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Các đơn vị trong trường “để phối hợp  thực  hiện;

- Lưu: TC, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TS. Bùi Tôn Hiến

Tin khác

Số người truy cập: 28739194

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.