Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hợp tác quốc tế-Thông tin chung

Trung tâm đào tạo hợp tác quốc tế
(21/03/2012)

  Hoạt động đối ngoại của Trường chính thức được ghi nhận từ năm 1997, được đặt trong Phòng Khoa học và Đối ngoại với chức năng quản lý các hoạt động đối ngoại

    Hoạt động đối ngoại của Trường chính thức được ghi nhận từ năm 1997, được đặt trong Phòng Khoa học và Đối ngoại với chức năng quản lý các hoạt động đối ngoại gắn với các hoạt động nghiên cứu khoa học. Tháng 5/2010, lĩnh vực đối ngoại được tách ra và sáp nhập vào Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế.

Chức năng của Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế:

·         Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Trường và các đơn vị trực thuộc Trường. Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Trường phù hợp với luật pháp Nhà nước và thông lệ quốc tế.

·         Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược và các chính sách phát triển hợp tác đào tạo quốc tế của Trường;

·         Quản lý và thực hiện các dự án, các khóa đào tạo ngắn hạn, chương trình liên kết quốc tế về đào tạo, tư vấn đào tạo bậc đại học và sau đại học.

Nhiệm vụ của Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế:

a) Nhiệm vụ về Hợp tác đào tạo quốc tế:

·           Trình Hiệu trưởng phê duyệt phương hướng, kế hoạch hoạt động của Trung tâm và thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt;

·           Phát triển hợp tác nghiên cứu và đào tạo quốc tế, tiếp nhận chuyển giao công nghệ đào tạo quốc tế;

·           Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chương trình liên kết với các tổ chức quốc tế để cấp chứng chỉ quốc tế;

·           Tìm kiếm, ký kết, triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu, dự án hợp tác đào tạo đại học, sau đại học với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế;

·           Tìm kiếm, ký kết, triển khai các dịch vụ thương mại như tư vấn du học, trao đổi giảng viên, sinh viên với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, các hoạt động nghiên cứu, tham gia đấu thầu tư vấn trong và ngoài nước.

 b) Nhiệm vụ về đối ngoại:

·         Quản lý đoàn đi công tác, học tập ở nước ngoài và đoàn vào làm việc với Trường;

· Đầu mối tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị của Trường triển khai các dự án, chương trình hợp tác quốc tế;

·         Thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài.

  Trường đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với hơn 80 trường đại học nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Trường là thành viên của Hiệp hội Đào tạo Công tác Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường trong nhiều năm qua đã góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, cán bộ của trường qua việc thu hút các dự án quốc tế để xây dựng hàng chục bộ chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ; tổ chức hàng trăm lượt giảng viên, cán bộ đi nước ngoài nghiên cứu, học tập; đồng thời xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp thiết bị cho trường.

       Nhận thức được tầm quan trọng của hội nhập quốc tế đối với sự phát triển của Nhà trường, trường Đại học Lao động - Xã hội đã chủ trương đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động hợp tác quốc tế, tích cực gia nhập mạng lưới quốc tế về giáo dục đại học, xây dựng trường Đại học Lao động - Xã hội trở thành trường đại học được công nhận trên phạm vi quốc tế.


Số người truy cập: 28313548

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.