Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Viện NC, Trung tâm, Trạm trực thuộc-Trung tâm ĐT BD cán bộ CC

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước, chương trình Chuyên viên và Chuyên viên chính
(10/09/2013)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG-XÃ HỘI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 
 

 


Số: 85/TTĐTBDCBCC-KHGV

 

V/v: Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức

Quản lý nhà nước chương trình

Chuyên viên và Chuyên viên chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi: Các cơ quan, Đơn vị, Tổ chức, Ban, Ngành và các cá nhân.

 

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 688/2002/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên và Chuyên viên chính như sau:

1. Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên

1.1. Đối tượng tham gia khóa học:

- Công chức quản lý cấp phòng và tương đương;

- Công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu là 3 năm;

- Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm công chức dự bị) chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

- Đối tượng chuyển từ các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

1.2. Thời gian, địa điểm:

- Học từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày trong tuần, tối từ 17h30 đến 20h30, nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Thời gian học hơn 2 tháng.

- Dự kiến khai giảng 17h30 ngày 08/10/2013 tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, số 43 đường Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

1.3. Học phí: 2.400.000đ (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn), bao gồm (học phí, tài liệu). Ăn ở, đi lại học viên thanh toán tại đơn vị cử đi học.

 

2. Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính

2.1. Đối tượng tham gia khóa học:

- Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương;

- Lãnh đạo cấp Sở và tương đương;

- Lãnh đạo cấp phòng và tương đương;

- Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính;

- Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch từ 6 năm trở lên;

- Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước: là cán bộ có mức lương đương từ bậc cuối ngạch chuyên viên trở lên;

- Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là cán bộ quân nhân tham gia quản lý có hàm cấp từ đại uý trở lên.

2.2. Thời gian, địa điểm học:

- Học từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày trong tuần, tối từ 17h30 đến 20h30, nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Thời gian học hơn 2 tháng.

- Dự kiến khai giảng 17h30 ngày 08/10/2013 tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, số 43 đường Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

2.3. Học phí: 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn), bao gồm (học phí, tài liệu). Ăn ở, đi lại học viên thanh toán tại đơn vị cử đi học.

3. Phương thức thanh toán:

Các đơn vị thanh toán bằng tiền mặt vào ngày khai giảng hoặc chuyển khoản về: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Số tài khoản: 102010000057756 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

4. Đăng ký:

Các đơn vị đăng ký danh sách theo mẫu đính kèm, trước ngày 08/10/2013 về địa chỉ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Trường Đại học Lao động - Xã hội số 43 Trần Duy Hưng, Hà Nội hoặc fax theo số: (04)355.666.83. Chi tiết liên hệ số điện thoại (04)355.67.625 hoặc đ/c Khuất Tuấn Sơn theo số 0906000027./.   

  

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

(đã ký)

 

 

 ThS. Vũ Khắc Sơn


Doawload Mẫu đăng ký tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 


Số người truy cập: 28740072

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.