Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Viện NC, Trung tâm, Trạm trực thuộc-Trung tâm ĐT BD cán bộ CC

Giới thiệu chung về Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức
(25/04/2012)

I. Giới thiệu chung

1. Giới thiệu

- Tên chính thức, đầy đủ: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Cấp quyết định thành lập: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được thành lập  theo Quyết định số 688/2002/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/6/2002 của Bộ Trưởng Bộ Lao động  - Thương binh và xã hội .

- Vị trí pháp lý hiện nay: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu Trường Đại học Lao động - Xã hội; đồng thời Trung tâm còn được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị của Bộ như: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, cũng như sự phối hợp của Văn phòng Bộ và các Vụ chuyên môn.

2. Chức năng nhiệm vụ

Chức năng: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động - Thương binh và Xã hội theo xu hướng chuẩn hoá cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Ngành

Nhiệm vụ:

- Xây dựng, trình lãnh đạo Trường Đại học Lao động - Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kế hoạch (dài hạn và hàng năm) về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị, ngoại ngữ, tin học... nhằm nâng cao trình độ và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ, Ngành Lao động -Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp với các đơn vị, các Trường, các cơ sở đào tạo, chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức thực hiện  kế hoạch đã được duyệt đúng tiến độ và hiệu quả.

- Đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lao động - thương binh và xã hội, quản lý Nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học...vv cho các đơn vị, cá nhân ngoài Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo nhu cầu phát triển của xã hội.

- Nghiên cứu khoa học các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, đánh giá hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực lao động - xã hội và các lĩnh vực khác.

- Xây dựng, kiện toàn đội ngũ giảng viên (giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng), xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên.

- Tổ chức xây dựng, thẩm định, in ấn nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy về lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội và các lĩnh vực khác theo nhu cầu của xã hội.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các lĩnh vực khác theo đúng quy định của Nhà nước.

- Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, tài chính theo đúng qui định của Nhà nước.

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo qui định của Trường, Bộ và chế độ báo cáo khác của  Nhà nước.

    Chương trình đào tạo, bồi dưỡng:

- Lý luận chính trị.

- Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính, Chuyên viên , Tiền công vụ.

- Nghiệp vụ Ngành LĐTBXH cho chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; cán bộ lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng; lãnh đạo cấp Sở LĐTBXH, lãnh đạo Phòng LĐTBXH cấp huyện , cán bộ làm văn hóa - xã hội cấp xã .

 - Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực LĐTBXH.

- Ngoại ngữ; Tin học; 

- Phổ biến chính sách: Luật Lao động; Luật Bảo Hiểm xã hội; Luật Bình đẳng giới...

- Lãnh đạo, quản lý: Quản trị nhân lực; Quan hệ lao động; Xây dựng định mức lao động; Xây dựng thang, bảng lương; Công tác An toàn, Vệ sinh lao động; Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Công tác Bình đẳng giới...

- Nghiệp vụ: Đấu thầu, Kế toán; Thanh tra; Quản lý tài chính; Hành chính văn thư – lưu trữ; Quản lý khoa học; Quản lý giáo dục ...

Trung tâm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và sẵn sàng cung cấp các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tư vấn tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài ngành về lĩnh vực lao động, xã hội, cũng như các kiến thức quản lý khác.

Trung tâm rất mong được hợp tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong ngoài ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Trung tâm:  ThS. Vũ Khắc Sơn, Phó Giám đốc

       - Phòng chức năng: Phòng Kế hoạch - Giáo vụ và Phòng Hành chính - Tài vụ.

        Vũ Thị Chuyên – Trưởng phòng hành chính – Tài vụ

        ThS. Bùi Đức Thịnh – Trưởng phòng Kế hoạch – Giáo vụ

         Khuất Tuấn Sơn – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Giáo vụ

         Đội ngũ cán bộ của Trung tâm: Đến 24/4/2012 Trung tâm có 11 người, trong đó nữ là 6 người.

Nhân lực: Trung tâm có đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo chuyên nghiệp, có đội ngũ giảng viên có trình độ cao là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ của Trường Đại học Lao động - Xã hội, các chuyên gia cao cấp của Bộ LĐ-TBXH và các chuyên gia giầu kinh nghiệm ở trong và ngoài nước.

II. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Ngành, hàng năm Trung tâm tổ chức nhiều khóa đào tạo dài hạn, ngắn hạn và bồi dưỡng các kiến thức ngành; kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế; kiến thức Quản lý nhà nước, lý luận chính trị; ngoại ngữ, tin học cho một số lượng lớn các cán bộ đang công tác trong ngành từ trung ương đến địa phương

1. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

 

Nội dung

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tổng

Số Lớp

25

22

24

31

30

39

25

18

23

214

Số người

2045

1708

2444

3359

2646

3420

1837

1538

2215

18.997

 

2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hội nhập kinh tế quốc tế

Nội dung

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tổng

Số lớp

22

8

7

13

12

12

11

7

92

Số người tham dự

1708

520

699

998

1047

528

1438

315

7.253

         Trung tâm tiếp tục thực hiện phương châm đa dạng hoá các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là các khóa tập huấn ngắn ngày đáp ứng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cho các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế như cán bộ cấp phòng, quận huyện; cán bộ xã phường thị trấn, cán bộ các công ty,  doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh... trong phạm vi cả nước với các nội dung như: Luật Lao động, Luật Bảo Hiểm xã hội, Luật Bình đẳng giới, Quan hệ lao động, Quy chế xây dựng thang bảng lương, Công tác An toàn và Vệ sinh lao động, Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em... 


Số người truy cập: 28739910

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.