Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-LIÊN THÔNG

Trường đại học Lao động - Xã hội tuyển sinh liên thông năm 2012
(06/09/2012)

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                            Hà Nội, ngày  04  tháng  9  năm 2012

   LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2012

        I. LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC: 

Ngày thi

Giờ thi

Ngành

Môn thi

Ghi chú

15/9/2012

(Thứ 7)

7h30

Quản trị nhân lực

Tiếng anh cơ bản

 

Kế toán

Tiếng anh cơ bản

 

Công tác xã hội

Tiếng anh cơ bản

 

Bảo hiểm

Tiếng anh cơ bản

 

13h00

Quản trị nhân lực

Tiền lương tiền công

 

Kế toán

Kế toán tài chính

 

Công tác xã hội

Công tác xã hội

 

Bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội

 

  II. LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG:

Ngày thi

Giờ thi

Ngành

Môn thi

Ghi chú

15/9/2012

(Thứ 7)

7h30

Kế toán

Tiếng anh cơ bản

 

13h00

Kế toán

Nguyên lý kế toán

 

16/9/2012

(Chủ nhật)

7h30

Kế toán

Toán

 

   

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số người truy cập: 28349167

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.