Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-LIÊN THÔNG

Lịch hướng dẫn ôn thi tuyển sinh các lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học - Năm 2012 (Ngành Bảo hiểm và Công tác xã hội)
(08/08/2012)

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

 
 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

Hà Nội, ngày  07  tháng  8  năm 2012

LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN THI TUYỂN SINH

CÁC LỚP LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC - NĂM 2012

 

Kính gửi:    Các đơn vị trong trường

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2012 của Nhà trường và số lượng sinh viên đăng ký học ôn thi, Phòng Đào tạo thông báo lịch hướng dẫn ôn thi cụ thể như sau:

     Thời gian học: Từ 18h00 đến 21h10 (Từ ngày 16/8/2012 đến hết ngày 07/9/2012)

I. NGÀNH BẢO HIỂM: (học tại F401)

 

Tháng

Tháng 8,9

Tuần

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Ngày đầu tuần

13/8/2012

20/8/2012

27/8/2012

03/9/2012

Thứ 2

 

Tiếng anh CB

Tiếng anh CB

Tiếng anh CB

Thứ 3

 

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội

Thứ 4

 

Tiếng anh CB

Tiếng anh CB

Tiếng anh CB

Thứ 5

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội

Thứ 6

Tiếng anh CB

Tiếng anh CB

Tiếng anh CB

Tiếng anh CB

Thứ 7

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội

 

 

          II. NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (học tại F501)

 

Tháng

Tháng 8,9

Tuần

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Ngày đầu tuần

13/8/2012

20/8/2012

27/8/2012

03/9/2012

Thứ 2

 

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Thứ 3

 

Tiếng anh CB

Tiếng anh CB

Tiếng anh CB

Thứ 4

 

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Thứ 5

Tiếng anh CB

Tiếng anh CB

Tiếng anh CB

Tiếng anh CB

Thứ 6

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Thứ 7

Tiếng anh CB

Tiếng anh CB

Tiếng anh CB

 

 

Ghi chú:

- Các đơn vị giảng dạy nộp danh sách GV giảng dạy và đề cương ôn thi (có file bản Word kèm theo gửi tại: hienlm@gmail.com) về Phòng Đào tạo chậm nhất 16h00 ngày 13/8/2012.

- Đúng 18h00 ngày 15/8/2012 thí sinh ôn thi có mặt tại các phòng học để nhận đề cương ôn thi và làm thủ tục xếp lớp (khi đi mang theo bản phôtô biên lai thu học phí)

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

Th.s Nguyễn Thị Tuyết Vân

 

 


Số người truy cập: 28349094

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.