Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Quyết định công nhận thí sinh đạt điểm trúng tuyển đại học chính quy bằng hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập PTTH (học bạ) năm 2020
(28/08/2020)

Download tại đây:

1. Quyết định số 2373/QĐ-HĐTSĐHCQ2020

2. Phụ lục kèm theo:

* Tại Hà Nội:

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở Hà Nội (DLX) - Ngành Kinh tế 

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở Hà Nội (DLX) - Ngành Tâm lý học

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở Hà Nội (DLX) - Ngành Quản trị kinh doanh 

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở Hà Nội (DLX) - Ngành Bảo hiểm 

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở Hà Nội (DLX) - Ngành Kế toán 

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở Hà Nội (DLX) - Ngành Quản trị nhân lực 

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở Hà Nội (DLX) - Ngành Luật kinh tế

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở Hà Nội (DLX) - Ngành Công tác xã hội

* Tại cơ sở 2 - thành phố Hồ Chí Minh:

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở II - thành phố Hồ Chí Minh (DLS) - Ngành Kinh tế 

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở II - thành phố Hồ Chí Minh (DLS) - Ngành Tâm lý học

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở II - thành phố Hồ Chí Minh (DLS) - Ngành Quản trị kinh doanh

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở II - thành phố Hồ Chí Minh (DLS) - Ngành Bảo hiểm 

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở II - thành phố Hồ Chí Minh (DLS) - Ngành Kế toán

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở II - thành phố Hồ Chí Minh (DLS) - Ngành Quản trị nhân lực

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở II - thành phố Hồ Chí Minh (DLS) - Ngành Luật kinh tế 

- Danh sách thí sinh đạt điểm trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2020 đào tạo tại cơ sở II - thành phố Hồ Chí Minh (DLS) - Ngành Công tác xã hội

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 28181273

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.