Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-SAU ĐẠI HỌC

Thông báo về việc gia hạn luận văn thạc sĩ đối với học viên cao học khóa 1 (niên khóa 2011-2013)
(26/11/2013)

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:            /TB-ĐHLĐXH                       Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2013

 

Ơ

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn luận văn thạc sĩ

đối với học viên cao học khóa 1 (niên khóa 2011-2013)

 
 

 

 

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch đào tạo toàn khóa các lớp cao học khóa 1;

Trường Đại học Lao động – Xã hội thông báo những học viên cao học khóa 1 chưa hoàn thành luận văn hoặc chưa đủ điều kiện bảo vệ luận văn viết đơn xin gia hạn (theo mẫu) gửi về Khoa Sau đại học trước ngày 15/12/2013. Thời hạn gia hạn tối đa 12 tháng (15/12/2014).

Lưu ý:

1. Học viên gia hạn luận văn phải có lý do chính đáng như sau:

- Được điều động vào lực lượng vũ trang;

- Bị ốm đau hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

- Vì nhu cầu cá nhân; trường hợp này học viên phải có minh chứng về nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đề tài luận văn.

2. Học viên đã hoàn thành luận văn và chương trình học nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ vẫn phải làm đơn gia hạn;

3. Học viên phải đóng kinh phí gia hạn luận văn 10 tháng học phí: 5.750.000đ (tạm thu);

4. Học viên không nộp đơn gia hạn sẽ bị loại khỏi danh sách của Trường sau ngày 15/12/2013.

Nơi nhận:

- Học viên cao học khóa 1;

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Phòng Kế toán – Tài vụ;

- Bộ phận trang tin, P. KH;

- Lưu: VT, SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

TS. Bùi Tôn Hiến

Tin khác

Số người truy cập: 28181353

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.