Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các phòng-P. Quản lý xây dựng

Giới thiệu chung về phòng Quản lý xây dựng
(11/09/2012)

- Phòng Quản lý xây dựng thành lập ngày 13 tháng 02 năm 2009 theo quyết định số 114/QĐ-ĐHLĐXH

Dựa trên cơ sở là ban xây dựng thuộc trường Đại Học Lao Động Xã Hội.

+ Chức năng & nhiệm vụ của phòng Quản lý xây dựng:

1. Chức năng:

- Phòng Quản lý xây dựng là đơn vị thuộc trường Đại Học Lao Động Xã Hội có chức năng giúp hiệu trưởng quản lý toàn bộ các công việc về xây dựng sửa chữa ,cải tạo của trường tại 43 Trần Duy Hưng 50 đường Giải Phóng và cơ sở Sơn Tây-Hà Nội

2. Nhiệm vụ:

2.1 Quản lý và xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai theo quy hoạch chung của trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt,phù hợp với yêu cầu trước mắt và lâu dài

2.2 Làm việc với các cơ quan cấp trên và các cơ quan hữu quan để giải quyết  các vấn đề về nhà,đất theo sự ủy quyền của Hiệu Trưởng

2.3 Giúp Hiệu Trưởng Quản lý toàn bộ quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và quy hoạch Trường bao gồm các dự án xây dựng mới,cải tạo và sửa chữa lớn (từ khâu lập kế hoạch,khảo sát,lập dự án đầu tư thiết kế,dự toán giám sát quá trình xây dựng đến khâu thanh toán,quyết toán và kiểm toán vốn đầu tư,vốn sửa chữa) đảm bảo công trình xây dựng đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt,chất lượng tốt và hiệu quả sử dụng cao.

2.4 Tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng đã hoàn thành cho đơn vị sử dụng (kèm theo 1 bản sao hồ sơ xây dựng); báo cáo kết quả xây dựng theo đúng quy định của Nhà Nước.

2.5 Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư,vốn sửa chữa theo đúng quy định của nhà nước.

2.6 Quản lý hồ sơ,tài liệu về nhà, đất và các hạng mục xây dựng, sửa chữa, cải tạo.
       2.7 Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định pháp luật hiện hành và của Trường.

* Thành tích trong những năm qua:

- Cùng với sự nghiệp phát triển của nhà trường,phòng Quản Lý Xây Dựng đã quản lý,giám sát các công trình xây dựng đạt chất lượng và hiệu quả cao trong sử dụng.

Trong những năm qua đã tổ chức xây dựng,sửa chữa được.

Bao gồm các hạng mục: (với tổng diện tích chính)

  Cơ sở Trần Duy Hưng:

- Nhà hiệu bộ                 :   1.900m2

- Khu nhà ký túc xá       :   3.500m2

- Giảng đường                : 28.700m2

 Cơ sở Sơn Tây:              

- Sửa chữa 08 dãy nhà ký túc xá,với tổng diện tích 4.000m2

- Khu giảng đường 02 dãy nhà,với tổng diện tích 2.750m2

 Công việc hiện nay của phòng Quản lý xây dựng, đang quản lý, giám sát công trình nhà học đa năng 17 tầng với tổng diện tích đưa vào sử dụng là 8.942 m2 

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 28349322

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.